8 699 99 293Kontaktai

Granitas

Magminių intrūzinių uolienų grupė. Susidaro kontinentuose veikiant dideliam slėgiui ir temperatūrai.

Granitas susideda iš šių mineralų: ortoklazo ar plagioklazo, feldšpatukvarco, raginukės, biotito, muskovito. Granite galime rasti ir kitų mineralų: magnetito, granatų, cirkono, apatito. Priklausomai nuo feldšpatų ir kvarco santykio granito kietumas pagal Moso skalėje gali skirtis. Jis gali būti nuo 4,5 iki 5,5.

Pats žodis kilęs iš lotynų kalbos granum – grūdas - kruopelė.

Granitas sudaro tiek mažus geologinius kūnus iki 100 km² daikas, tiek ir didelius – batolitus.

Dėl tam tikrų geologinių procesų granitas gali iškilti į žemės paviršių.